Tomasz Noculak
,,PREDICT,,
Diagnostyka Maszyn i Urządzeń

Wyważanie wentylatorów

wyważanie wentylatorów

,,Wyważanie to procedura, w ramach której dokonywane jest sprawdzenie rozkładu masy wirnika oraz jej korekcji w celu osiągnięcia stanu, w którym niewywaga resztkowa lub drgania w obrębie czopów i siły działające na łożyska o częstotliwościach odpowiadających prędkości roboczej mieszczą się w ramach ustalonych poziomów granicznych. ‘’ [Źródło: ISO 1925:2001 – definicja].

W praktyce niewłaściwe wyważenie to jedno z podstawowych i najczęściej występujących niedomagań w eksploatacji wentylatorów. Erozja, korozja, odkształcenia, osady lotne to tylko niektóre czynniki powodujące przeniesienie osi bezwładności poza geometryczną oś obrotu wirnika. W efekcie powstaje niezrównoważona siła odśrodkowa mająca niszczący charakter, prowadząca do stopniowego uszkodzenia węzłów łożyskowych oraz generująca szkodliwe drgania dla całego otoczenia.

Procedurę wyważania przeprowadzamy w łożyskach własnych wentylatora tzn. bez konieczności demontażu wirnika i przenoszenia go do wyważarki.

wyważanie wentylatorów
Zamknij menu