Tomasz Noculak
,,PREDICT,,
Diagnostyka Maszyn i Urządzeń

POMIAR DRGAŃ

Produkty

Miernik drgań HS-620

Doskonałe narzędzie przeznaczone dla użytkowników rozpoczynających diagnostykę maszyn opartą o pomiary wartości bezwzględnych drgań.
Miernik jest urządzeniem umożliwiającym łatwy wybór mierzonych wartości z dostępnych : przyspieszenia drgań (g), prędkości drgań (mm/s), przemieszczenia drgań (μm) oraz stanu łożysk tocznych (Bg oraz BV). Istnieje również możliwość zatrzymania wartości pomiarowej na ekranie.
Przyrząd ma wbudowane automatyczne sprawdzanie stanu maszyny zgodnie z normą ISO 10816-3. Wartości progów alarmowych ustawione są w mierniku. Dodatkowo po określeniu prędkości obrotowej maszyny przez użytkownika, HS-620 poinformuje o stanie łożysk tocznych również w oparciu o wbudowane progi alarmowe.

pomiar drgań
pomiar drgań

Miernik drgań HS-630

Miernik drgań HS-630 posiada pełną funkcjonalność przyrządu HS-620 i dodatkowo oferuje możliwość szybkiego, bezkontaktowego pomiaru temperatury w punkcie.

System monitorowania drgań VS-4 Vibro Concept

VS-4 Vibro Concept to kompaktowy system monitorowania drgań gotowy do pracy z Twoim parkiem maszynowym. VS-4 działa samodzielnie lub zintegrujesz go z zakładowym systemem PLC/SCADA/DCS/BMS. Standardowo posiada wyjścia stykowe ostrzeżenia i alarmu oraz komunikację cyfrową Ethernet MODBUS. Możesz skorzystać z wyjść analogowych 4…20mA lub komunikacji cyfrowej RS485, Profibus, Profinet lub CAN i połączyć się z Twoim systemem Siemens, Rockwell, Automation, ABB, Mitsubishi, Schneider, B&R oraz innymi.
VS-4 wykorzystuje zaawansowaną technologię, bogatą funkcjonalność oraz przełomową łatwość obsługi.

Monitorowanie drgań
Formularz kontaktowy
Zamknij menu