Tomasz Noculak
,,PREDICT,,
Diagnostyka Maszyn i Urządzeń

Analiza drgań

Jak powszechnie wiadomo o   niezawodności całego zespołu bądź pojedynczej     maszyny zależy aktualny stan techniczny jej najsłabszego ogniwa.
W idealnej maszynie nie powstawałyby drgania, ponieważ dostarczona do niej energia byłaby całkowicie przetworzona na pracę użyteczną.

Diagnostyka łożysk

W rzeczywistości wszystkie maszyny drgają co jest efektem ubocznym cyklicznie odprowadzanych sił które, rozpraszane w elementach maszyny powodują przyspieszone zużycie części w tym również łożysk.

W czasie eksploatacji maszyn łożyska toczne należą do najczęściej wymienianych elementów konstrukcyjnych. Według przeprowadzonych badań, na skrócenie żywotności eksploatacyjnej łożysk mają wpływ czynniki jak zbyt ubogie smarowanie, zanieczyszczenia,  błędy montażowe i eksploatacyjne  (niewyważenie dynamiczne, brak współosiowości) jak również drgania wywołane przez sąsiadujące maszyny i urządzenia.

Diagnostyka łożysk Poznań

Program diagnostyki maszyn

Zapewniamy kompleksowe wdrożenie efektywnego programu diagnostyki maszyn opartej na analizie drgań. Proces wdrożeniowy zaczynamy od audytu parku maszynowego oraz określenia stopnia krytyczności poszczególnych urządzeń. Kolejny etap to zaprojektowanie ścieżki pomiarowej oraz wybór formy sprawnego raportowania.

Odpowiednio zebrany i przetworzony  sygnał drganiowy jest najbardziej wartościowym nośnikiem informacji o stanie technicznym maszyny.

Analizator drgań VIBXPERT II

Najwyższą jakość pomiarów zapewnia dwu kanałowy analizator drgań VIBXPERT II – PRUFTECHNIK.

analiza drgań
Jedną z podstawowych zalet wynikających z analizy drgań jest możliwość określenia przyczyn pojawiających się nieprawidłowości. Każdemu uszkodzeniu powinno towarzyszyć rozpoznanie jego przyczyny, w przeciwnym razie eksploatacja takiej maszyny będzie prowadzić do częstych awarii. Pozostałe korzyści to:
  •  Ograniczenie rzeczywistej ilości awarii
  •  Optymalne wykorzystanie czasu postojów serwisowych
  •  Mniejsze zapotrzebowanie na części zamienne
  •  Niższe koszty napraw
  •  Mniejsze zużycie energii
  •  Większe bezpieczeństwo
 
Działamy na terenie miast: Poznań, Gorzów, Zielona Góra i okolic.
diagnostyka maszyn
Zamknij menu